PRIVATUMO POLITIKA

1.      Kas yra ši privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums, mūsų klientams ir interneto svetainės http://www.claimscontrol.com/ (toliau – Interneto svetainė) lankytojams, pateikiame informaciją apie tai, kaip Claims Control UAB (toliau – ClaimsControl), kurios įmonės kodas 304895923, registracijos adresas Buivydiškių g. 118, Zujūnų k., Zujūnų sav., Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau kartu – Duomenų valdytojas), tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate apsilankę mūsų Interneto svetainėje, mobiliojoje programėlėje, ClaimsControl socialinių žiniasklaidos priemonių paskyrose, susisiekę su mumis el. paštu ar telefonu, o taip pat kuriuos ClaimsControl gauna vykdant sutartis su partneriais ar klientais juridiniais asmenimis, jei Jūs esate jų darbuotojas ar atstovas.

Ši privatumo politika netaikoma tais atvejais, kai ClaimsControl veikia kaip asmens duomenų tvarkytojas.

2.      Kokius Jūsų asmens duomenis ir kuo remdamiesi mes renkame?

Mes galime rinkti šią informaciją:

 • Interneto svetainės tobulinimo, rinkodaros kampanijų aktualizavimo tikslais (slapukų naudojimas) mes tvarkome Interneto svetainės lankytojų IP adresus bei lankymosi duomenis. Šie duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą rasite šios Privatumo politikos skyriuje „Kokie slapukai naudojami šioje Interneto svetainėje?“.
 • Sutarčių su Claims Control klientais ar partneriais juridiniais asmenimis vykdymo tikslu mes teisėto intereso pagrindu tvarkome tokius klientų ar partnerių darbuotojų ar jų atstovų asmens duomenis: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, pareigos, susirašinėjimo turinys, kita vykdant sutartį gauta informacija. 

Jūsų asmens duomenys sutarčių su ClaimsControl klientais ar partneriais juridiniais asmenimis vykdymo tikslais yra saugomi 10 (dešimt) metų po paslaugų teikimo pabaigos ir laikotarpį iki ateinančios sausio 7 dienos, išskyrus atvejus, kai tokių asmens duomenų ilgesnį saugojimo terminą nustato įstatymai ir (ar) kiti teisės aktai.

 • Jei Jūs sudarote su mumis ClaimsControl paslaugų teikimo sutartį (t.y. pažymite varnelę, kad sutinkate su ClaimsControl platformos Naudojimosi taisyklėmis), Jūsų duomenis mes tvarkome paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais. Mes galime tvarkyti tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, kontaktinius duomenis (el. pašto adresą, telefono numerį), IP adresą, banko sąskaitos duomenis; priklausomai nuo teikiamų Jums paslaugų tipo, mes galime rinkti Jūsų duomenis apie:

– įvairių tipų transporto priemonių draudimo įvykių administravimo atvejais – draudimo įmonės, kuriai norite pateikti pranešimą, pavadinimą, įvykio pobūdį, informaciją, ar Jūs buvote nukentėjusysis ar įvykio kaltininkas, informaciją, ar įvykio metu nukentėjo žmogus, buvo apgadinta transporto priemonė ar kitas objektas, informaciją apie Jūsų transporto priemonę ir kitą įvykyje dalyvavusią transporto priemonę (jų savininkus, registracijos numerius, markę, modelį), draudiką, draudimo tarpininką, apdraustos transporto priemonės draudimo poliso numerį, įvykio datą ir laiką, vietą, jo koordinates, kitas įvykio detales, informaciją, ar apie įvykį buvo pranešta policijai, ir ar Jūs buvote vairuotojas bei informaciją apie Jūsų pasirinkimą, ar reikalaujate piniginės kompensacijos ar norite, kad transporto priemonė būtų taisoma autoservise ir jei tai, kuriame autoservise, informaciją apie draudimo išmokos išmokėjimą ir ar byla yra baigta. Taip pat mes galime tvarkyti kitus asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate transporto priemonių nuotraukose, policijos pažymoje, vairuotojo paaiškinime ar kitais būdais užsakydami ar naudodamiesi mūsų paslaugomis;

– civilinės atsakomybės draudimo įvykių administravimo atvejais – draudimo įmonės, kuriai norite pateikti pranešimą, pavadinimą, įvykio pobūdį, draudiką, draudimo tarpininką, draudimo poliso numerį, įvykio datą ir laiką, vietą, kitas įvykio detales, pareiškėjo ir jo draudimo įmonės kontaktinius duomenis, informaciją apie žalą, informaciją, ar apie įvykį pranešta pagalbos tarnyboms, banko sąskaitos duomenis, informaciją apie draudimo išmokos išmokėjimą ir ar byla yra baigta; taip pat mes galime tvarkyti kitus asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate dokumentuose ar kitaip užsakydami ar naudodamiesi mūsų paslaugomis;

– turto draudimo įvykių administravimo atvejais – draudimo įmonės, kuriai norite pateikti pranešimą, pavadinimą, įvykio pobūdį, draudiką, draudimo tarpininką, draudimo poliso numerį, įvykio datą ir laiką, vietą, kitas įvykio detales, įvykio kaltininko duomenis, draudėjo kontaktinius duomenis, informaciją apie žalą, informaciją, ar apie įvykį pranešta pagalbos tarnyboms, banko sąskaitos duomenis, informaciją apie draudimo išmokos išmokėjimą ir ar byla yra baigta; taip pat mes galime tvarkyti kitus asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate dokumentuose ar kitaip užsakydami ar naudodamiesi mūsų paslaugomis;

– kelionių draudimo įvykių administravimo atvejais – draudimo įmonės, kuriai norite pateikti pranešimą, pavadinimą, įvykio pobūdį, draudiką, draudimo tarpininką, draudimo poliso numerį, įvykio datą ir laiką, vietą, kitas įvykio detales; informaciją, ar apie įvykį pranešta pagalbos tarnyboms, banko sąskaitos duomenis, informaciją apie draudimo išmokos išmokėjimą ir ar byla yra baigta; taip pat mes galime tvarkyti kitus asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate dokumentuose ar kitaip užsakydami ar naudodamiesi mūsų paslaugomis;

– sveikatos draudimo įvykių administravimo atvejais – draudimo įmonės, kuriai norite pateikti pranešimą, pavadinimą, įvykio pobūdį, draudiką, draudimo tarpininką, draudimo poliso numerį, įvykio datą ir laiką, vietą, kitas įvykio detales; informaciją, ar apie įvykį pranešta pagalbos tarnyboms, banko sąskaitos duomenis, informaciją apie draudimo išmokos išmokėjimą ir ar byla yra baigta; taip pat mes galime tvarkyti kitus asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate dokumentuose ar kitaip užsakydami ar naudodamiesi mūsų paslaugomis.

Šie duomenys yra tvarkomi sutarties ir (ar) teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymo, ir (ar)teisėto intereso pagrindu, dėl būtinybės vykdyti sutartį.

Jūsų asmens duomenys paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais yra saugomi 10 (dešimt) metų po paslaugų teikimo pabaigos ir laikotarpį iki ateinančios sausio 7 dienos, išskyrus atvejus, kai tokių asmens duomenų ilgesnį saugojimo terminą nustato įstatymai ir (ar) kiti teisės aktai.

 

 • Tiesioginės rinkodaros tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis teisėto intereso ir (ar) Jūsų sutikimo pagrindu.

Jei Jūs, sudarydamas paslaugų teikimo sutartį mumis, aiškiai neišreiškėte nesutikimo dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo, mes teisėto intereso pagrindu, siekdami susisiekti su Jumis bei pranešti apie naujienas ir kitą informaciją apie Claims Control teikiamas paslaugas ir pasiūlymus ir pan., galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis (vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas) tiesioginės rinkodaros tikslu, siųsdami Jums pranešimus el. paštu.

Kiekvieną kartą siunčiant tiesioginės rinkodaros pranešimą (pvz., naujienlaiškiu), Jums bus suteikiama galimybė atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, pranešant apie tai nurodytu el. paštu ar kitais būdais, nurodytais šioje Privatumo politikoje. Mes galime rinkti statistinę informaciją apie išsiųstus naujienlaiškius: stebime, ar naujienlaiškį perskaitėte, kada ir kiek kartų jį perskaitėte ar atvėrėte, ar persiuntėte jį kitiems, kokią operacinę sistemą ir el. pašto serverį (jo vietą) naudojate.

Tuo atveju, jei mes Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome teisėto intereso pagrindu, Jūsų asmens duomenys yra saugomi  paslaugų teikimo sutarties galiojimo laikotarpiu.

Esant Jūsų sutikimui, mes Jūsų asmens duomenis saugome 5 (penkerius) metus po Jūsų sutikimo gavimo ir laikotarpį iki ateinančios sausio 7 dienos.

 • Bet kokie kiti Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, su mumis bendraudami – parašydami elektroniniu paštu, rašydami ar skambindami telefonu. Šie duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu ir saugomi 2 (dvejus) metus po Jūsų sutikimo gavimo ir laikotarpį iki ateinančios sausio 7 dienos.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nepateikus kai kurių asmens duomenų, mes galime negalėti Jums suteikti savo paslaugų visa apimtimi.

3.      Kokie slapukai naudojami šioje Interneto svetainėje?

Kai lankotės mūsų interneto svetainėje, mes galime tvarkyti Jūsų IP adresą, tinklo ir vietos duomenis. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Jūsų sutikimo pagrindu.

Slapukai yra mažos informacijos rinkmenos, kurios yra siunčiamos į Jūsų naršyklę, bei patalpinamos Jūsų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose. Slapukais siekiame užtikrinti efektyvų ir saugų Interneto svetainės veikimą bei analizuoti Jūsų įpročius, kad galėtume padaryti Interneto svetainės veikimą patogų, efektyvų ir atitinkantį vartotojų lūkesčius.

Savo Interneto svetainėje naudojame šiuos slapukus:

 

Slapukas

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Slapuko pobūdis

Naudojami duomenys

1P_JAR

Apsilankymų statistikos rinkimas

Įėjimo į puslapį metu

30 dienų

Analitinis

Unikalus identifikatorius

TawkConnectionTime

Informacija apie „Tawk“ pokalbio prisijungimo momentą

Pokalbių lango atidarymo metu

Iki interneto svetainės lango uždarymo

Funkcinis

Unikalus identifikatorius

__cfduid

„Cloudflare“ seanso ID (Balansuotojas ir talpyklos tarnyba)

Įėjimo į puslapį metu

360 dienų

Funkcinis

Unikalus identifikatorius

__tawkuuid

Tawk pokalbių sesijos ID

Prisijungimo prie pokalbio (angl. “chat”) laikas

180 dienų

Funkcinis

Unikalus identifikatorius

_ga

“Google analytics” slapukas skirtas naudotojui identifikuoti

Prisijungimo prie pokalbio (angl. “chat”) laikas

720 dienų

Analitinis

Unikalus identifikatorius

_twitter_sess

„Twitter“ valdiklio sesijos ID

Prisijungimo prie pokalbio (angl. “chat”) laikas

sesijos metu

Funkcinis

Unikalus identifikatorius

frontend_lang

Naudojamas išsaugoti lankytojo pasirinktą kalbą

Prisijungimo prie pokalbio (angl. “chat”) laikas

nuolat

Funkcinis

Naudotojo kalbos identifikatorius

guest_id

„Twitter“ valdiklio suasmeninimo ID informacija

Prisijungimo prie pokalbio (angl. “chat”) laikas

60 dienų

Funkcinis

Unikalus identifikatorius

lang

„Twitter“ valdiklio informacija apie kalbą

Prisijungimo prie pokalbio (angl. “chat”) laikas

nuolat

Funkcinis

Naudotojo kalbos identifikatorius

metrics_token

„Twitter“ valdiklio metrinis ID, skirtas personalizuotoms reklamoms.

Prisijungimo prie pokalbio (angl. “chat”) laikas

32 dienos

Funkcinis

Unikalus identifikatorius

personalization_id

„Twitter“ valdiklio suasmeninimo ID informacija

Prisijungimo prie pokalbio (angl. “chat”) laikas

60 dienų

Funkcinis

Unikalus identifikatorius

rweb_optin

„Twitter“ valdiklio naudotojo sąsajos nustatymas

Prisijungimo prie pokalbio (angl. “chat”) laikas

240 dienų

Funkcinis

Unikalus identifikatorius

session_id

„ClaimsControl“ seanso ID

Prisijungimo prie pokalbio (angl. “chat”) laikas

90 dienų

Funkcinis

Unikalus identifikatorius

syndication_guest_id

„Twitter“ valdiklio suasmeninimo ID informacija

Prisijungimo prie pokalbio (angl. “chat”) laikas

360 dienų

Funkcinis

Unikalus identifikatorius

tfw_exp

„Twitter“ valdiklio suasmeninimo ID informacija

Prisijungimo prie pokalbio (angl. “chat”) laikas

15 dienų

Funkcinis

Unikalus identifikatorius

Slapukų naudojimo pagrindas yra Jūsų sutikimas. Slapukų naudojimą galite kontroliuoti pakeitę savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, o taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org/.

Mes naudojamės svetainės analizės paslauga Google Analytics, kuri leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.

Atkreipiame dėmesį, kad būtinieji ir analitiniai slapukai yra naudojimosi Interneto svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, gali būti, kad Interneto svetainė iš dalies ar visai neveiks.

Interneto svetainėje gali būti naudojami trečiųjų šalių (partnerių, statistikos rinkimo sistemų, socialinės žiniasklaidos priemonių ir pan.) įskiepiai, kurie taip pat naudoja slapukus savo tinkamo funkcionalumo užtikrinimui. Jų mes negalime nekontroliuoti, todėl nesame atsakingi už trečiųjų šalių naudojamus slapukus, turinį bei šių tinklapių taikomą privatumo apsaugą, su kuria kiekvienu atveju rekomenduojame susipažinti individualiai.

4.      Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Informuojame, kad mes pasitelkiame tam tikrus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) Jūsų asmens duomenų tvarkymui. Tokie duomenų tvarkytojai yra: naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.

Informuojame, kad tam tikri Jūsų asmens duomenys paslaugų teikimo tikslais ir naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais, kai kuriais atvejais – tiesioginės rinkodaros tikslais, gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje (toliau – EEE), tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., Google Analytics, informacinių technologijų infrastruktūros, domenų registracijos paslaugų teikėjams). Ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse, tačiau mes rūpinsimės, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų vykdomas pagal teisės aktų reikalavimus.

5.      Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite šias teises:

 • sužinoti, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis;
 • susipažinti su asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome, ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslais; atitinkamų asmens duomenų kategorijomis; duomenų gavėjais arba duomenų gavėjų kategorijomis, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomu asmens duomenų saugojimo laikotarpiu arba, jei neįmanoma, kriterijais, taikomais tam laikotarpiui nustatyti;
 • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • reikalauti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Mes privalome Jūsų prašymą vykdyti, kai tam yra teisinis pagrindas, pavyzdžiui, kai asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų asmens duomenis pašalinsime tik iš Jūsų paskyros ir pareikalausime, kad juos pašalintų mūsų pasitelkti asmens duomenų tvarkytojai. Tačiau dėl asmens duomenų ištrynimo iš kitų asmens duomenų valdytojų, kuriems perdavėte asmens duomenis, paskyrų, turite kreiptis tiesiogiai į šiuos asmens duomenų valdytojus.
 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavę Jūsų sutikimą arba siekdami pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;
 • atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;
 • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstume kitam duomenų valdytojui arba Jums patogia forma, kai tai techniškai yra įmanoma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos Jūs pateikėte ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
 • pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

6.      Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Prašymus, skundus, reikalavimus ar klausimus pateikite mums elektroniniu paštu info@claimscontrol.com.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengsimės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Išimtiniais atvejais šis terminas, apie tai Jums pranešus, gali būti pratęstas dar 30 (trisdešimčiai) dienų. Prieš įvykdydami Jūsų prašymą ar Jums atsakydami, siekdami įsitikinti Jūsų tapatybe, mes turime teisę paprašyti Jūsų asmens tapatybės dokumento.

Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir dėl to pateikti skundą.

7.      Kokia Privatumo politikos keitimo tvarka?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje dienos.

 

Paskutinio atnaujinimo data: 2019-12-29.